marți, 12 iunie 2012

MUZICA, DANS, CULOARE

Salonul anual de desene ale copiilor din municiupiul Dej, 1 iunie 2012
http://bibliotecadej.wordpress.com/

duminică, 15 aprilie 2012

Atelier ,,Ouă încondeiate"

Atelierul de pictură pe ouă a fost realizat în parteneriat cu clasa a IV-a D a doamnei învăţătoare Voichiţa Oltean de la Şcoala ,,Avram Iancu" Dej, în săptămâna ,,Şcoala-Altfel". Ne-am propus să familiarizăm elevii cu pictarea unor suporturi neconvenţionale aşa cum sunt suprafeţele ovoidale ale ouălor. Am legat această problematică plastică de tehnica tradiţională a încondeierii ouălor, în care desenul se realizează cu ceară (lumânare) pe suportul ales, apoi se acoperă motivul cu culoare (pornind de la culorile cele mai deschise spre culorile închise).

Materiale de lucru:

- acuarele, carioci,

- pensule, lipici cu sclipici,

- lumanari albe, ouă de gips,

- hârtie, chenare, sugativă etc.

Iată rezultatele folosirii creative a materialelor şi instrumentelor de lucru, la tema Atelier ,,Ouă încondeiate"


luni, 5 martie 2012

Concurs national de arte plastice

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului / Consiliul Judeţean Cluj / Centrul Cultural Francez din Cluj-Napoca / Primăria Minicipiului Dej / Clubul Copiilor Dej

FESTIVAL NAŢIONAL DE TEATRU FRANCOFON PENTRU ELEVI

FRANTHOUSIASME

DEJ, 5- 7 APRILIE 2012, EDIŢIA A IX-A

CLUBUL COPIILOR DEJ vă invită să participaţi la

Concursul Naţional de creaţie artistică ,,Franţa în imaginaţia copiilor”

Desfăşurat în cadrul Festivalului de Teatru Francofon pentru Elevi FRANTHOUSIASME, Ediţia a IX-a, Dej, 5-7 aprilie 2012

Regulament Concurs Arte Plastice

Perioada de desfăşurare: Dej, 5-7 aprilie 2012.

Participanţi: elevii din toate judeţele, de la şcoli, cluburi şi palate ale copiilor.

Categorii de vârstă: 6-8 ani, 9-11 ani, 12-14 ani, 15-18 ani.

Tema: „LA FRANCE A TRAVERS LIMAGINATION DES ENFANTS” - ,,Franţa în imaginaţia copiilor”. Tehnici: pictură, desen.

Suport: hârtie, carton format A4 (pentru elevi de la 6-11 ani) şi A3 (elevi de la 12-18 ani).

Alte informaţii: Compoziţiile plastice vor respecta tematica propusă, şi vor avea scris pe verso: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, grupa/clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul. Lucrările se vor trimite la Clubului Copiilor Dej, sau la adresa de mai jos, pâna la data de 03 aprilie 2012, pentru: prof. Tomşa Loredana.

Premii: Se vor acorda locurile I, II, III, menţiuni pentru fiecare secţiune şi nivel de grupă şi diplome de participare cadrelor didactice îndrumătoare.

Jurizarea va fi realizată de către profesori de specialitate, specialişti în arte vizuale.

Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

De completat şi trimis împreună cu lucrările elevilor, cu ştampila unităţii de învăţământ.

FIŞA DE ÎNSCRIERE CONCURS

„LA FRANCE A TRAVERS LIMAGINATION DES ENFANTS”

Numele participanţilor

Grupa de vârstă

Unitatea de învăţământ

Numele cadrului

didactic îndrumător

Titlul lucrării

Secţiunea

(pictură, desen)

1.

2.

Adresa instituţiei de învăţământ………………………………………………………….

Telefon / fax prof. îndrumător………………………….....................................................

Coordonator prof. drd. LOREDANA TOMŞA / Email: daartna@yahoo.com

Str. Mihail Kogalniceanu 6, 405200 Dej, Jud. Cluj, Tel: 0758 657014


Director Festival: prof. LUCIAN IOSIP/Director Clubul Copiilor prof. VASILE ŢÎRA

Proiectul cultural-artistic FRANTHOUSIASME apare in CAEN MECTS 2012 la pg.7-A5-nr.4