marți, 16 februarie 2010

Activitate plastică transcurriculară


"Aniversare Eminescu,
160 de ani de la naşterea poetului.
15 ianuarie 1850 - 15 ianuarie 2010”

Nivel: liceu adaptabil la gimnaziu
Subiecte: artă şi literatură, artă şi filatelie, tehnici de copiere şi multiplicare a imaginii, integrarea TIC la ora de desen, portretul ca gen compoziţional în grafică şi sculptură, relaţia figură-fond, expresivităţi plastice, principii de arta scrisului şi design grafic.
Activităţi de învăţare: relaţia dintre artă şi literatură, portretul creativ, timbrul – simbol şi reper vizual, multiplicarea imaginilor prin tehnici clasice, utilizarea programelor grafice pentru realizarea unor compoziţii de grafic design.
Timp necesar: două săptămâni, 4 ore

Prezentarea activităţii
Mărcile poştale îndeplinesc trei roluri principale: chitanţă cu o anumită valoare pentru o plată în avans a unui serviciu poştal, mijloc de celebrare şi promovare a patrimoniului naţional şi piesă de colecţie. Dar mai presus de orice, marca poştală este un veritabil ambasador al istoriei, culturii şi civilizaţiei umane, deoarece, forma şi funcţia sa îi conferă libertate de mişcare şi posibilitatea de a transmite informaţii în toate colţurile lumii. Portretul lui Eminescu ca timbru poştal devine un adevărat reper vizual. Elevii îl multiplică prin copiere la indigo, pe fond colorat, apoi scanează lucrările şi le salvează în memoria calculatorului. Cu ajutorul unui program de grafică micşorează imaginile, le aranjează pe suprafaţa dreptunghiulară cu margini zimţate şi adaugă „timbrului” astfel obţinut, informaţiile textuale: suma în lei, anul 2010, „Romania”, „Aniversare Eminescu – 160 de ani de la naşterea poetului”. Imaginile astfel prelucrate se pot grupa sub forma unor coliţe filatelice sau se pot scoate individual la imprimantă. Mai departe, fiecare grupă de elevi ce a participat la realizarea compoziţiei de grafic design va decide, în cadrul unei alte activităţi, cum va utiliza produsul realizat de ei, respectiv timbrul cu Eminescu.

Obiective operaţionale
Plastice. La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:
- realizeze lucrări plastice la tema dată folosind copierea la indigo;
- interpreteze efectul plastic figură-fond obţinut în urma desenării portretului lui Eminescu pe fond colorat sau pe fond alb;
- să lucreze pe grupe, astfel la realizarea unui timbru conlucrează elevul care a realizat fondul colorat, elevul ce a transpus cu indigo pe fond, portretul poetului.
Transcurriculare. La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:
- realizeze investigaţii folosind resurse electronice şi tipărite;
- integreze noţiuni de artă, grafic design, TIC şi filatelie în crearea unui produs de colecţie filatelică - timbrul;

Materiale şi resurse necesare
Materiale tipărite: carte de poezii de Mihai Eminescu, timbre poştale, fişe xerox cu portretul poetului naţional, realizat în contur negru după statuia poetului din oraşul Oneşti
Rechizite: hârtie, culori de apă, pensule, creioane colorate, indigo
Resurse internet: www.mihaieminescu.eu, http://www.romfilatelia.ro/ghid/filatelie.php, www.onesti.ro, http://www.cercpictura.blogspot.com/
Tehnologie – Hardware: calculatoare cu acces la internet pentru investigaţia problematicii propuse, scanner sau camera digitală pentru scanarea lucrărilor plastice şi salvarea acestora în memoria calculatorului
Tehnologie – Software: editor de texte, aplicaţii pentru grafică, aplicaţii pentru prezentări şi realizarea acestora.